SOŠ pro ochranu a obnovu život. prostředí - Schola Humanitas

SOŠ pro ochranu a obnovu život. prostředí - Schola Humanitas

Ukrajinská 379
436 01 Litvínov

Informace o instituci SOŠ pro ochranu a obnovu život. prostředí - Schola Humanitas

Škola nabízí zájemcům z celé České republiky střední odborné vzdělání, zakončené maturitou. Součástí výuky je množství sportovních kurzů, odborných stáží, praxí, exkurzí a zahraničních studijních pobytů. Studenti i učitelé jsou zapojeni v mezinárodních projektech např. Program Leonardo da Vinci, Socrates - Comenius, "Technik životního prostředí", Globe, nebo program pří-hraniční spolupráce s Německem - Fond malých projektů PHARE atd. Schola Humanitas organizuje výměnné studijní pobyty se školami po celé Evropě a v posledních letech také v USA ve státě New Hampshier.

 

Studijní obory

Ochrana a obnova životního prostředí

Přírodovědné lyceum

Ekologie a životní prostředí

Kde nás najdete?

Zobrazit